సినిమా అవకాశాల కోసం పడుకోక పోతే పని అవ్వదు ఇక్కడ అన్న శ్రీరెడ్డి చెప్పేది శ్రీరంగ నీతులు చేసేవి ఇలాంటి పనులు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది..

హీరోయిన్ శ్రీరెడ్డి జిమ్ వర్క్ ఔట్స్

Category:

Cinema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*