మీ చుట్టూ 20 కి మీ లోపు అమ్మాయిల వాట్సప్ నెంబర్లు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా.. అయితే చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు.. దానికి మీరు కష్టపడాల్సిన పనికూడా లేదు.. ఈ చిన్న ఆప్ ని ఇన్ స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.. ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలో తెలియడానికి ఈ వీడియో చూడండి..

Category:

Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*